İLKE VE DEĞERLERİMİZ

BU DEĞERLER BEYTEL’İN ÇALIŞMA SİSTEMİNİN TEMELİNİ OLUŞTURURLAR.

Gelenek

Butik ruhumuza ve ustalığa sadık kalmak

Gelişim

Sözümüzü tutmak, dürüst ve açık olmak

Güven

Sözümüzü tutmak, dürüst ve açık olmak

İşbirliği

Müşterilerimize iyi bir çözüm ortağı olmak

Sürdürülebilirlik

Çevresel ve sosyal sorumluluk ve bilinçle üretim